Disruptie van jouw carrière door het Hollywoodfilm-model?

Het einde van de traditionele carrière komt dichterbij door de introductie van ‘Wendbaar Werk’. Projectwerk zal steeds meer aan belang winnen, waarbij we projecten kunnen vergelijken met het tot stand komen van een Hollywood film: knappe koppen komen bij elkaar, ze delen hun expertise en maken er onder de leiding van een producer een mooie film van.

Als de film klaar is, gaat het projectteam weer uiteen en komen de projectleden elkaar vroeg of laat weer tegen. Hoe oud de projectmedewerker is, hoe lang hij al voor de organisatie werkt en of hij nu twee jaar geleden een wereldreis heeft gemaakt; dat soort zaken zijn niet van belang. De vraag is: hoe kunnen we een team zo efficiënt mogelijk tot het gewenste resultaat laten komen. Het gaat dus simpelweg over de beste man of vrouw op de beste plaats.

Oude carrièremodellen op de schop

De traditionele organisaties met hun verkoop-, marketing-, productie- en boekhoudingafdeling liggen vandaag onder vuur. De hiërarchische structuren staan echter onder druk en heel wat bedrijven zoals IBM, Nestlé en 3M experimenteren met gedecentraliseerde netwerken. Vlakke structuren zijn tegenwoordig de norm, teams worden steeds kleiner en krijgen steeds meer autonomie. In een wereld waar er voortdurend nieuwe teams worden gevormd, is het moeilijk om de oude carrièremodellen aan te houden.

Agile Working een hype?

Spreken we hier over de zoveelste hype? Dit is moeilijk in te schatten. Enkele jaren geleden ging het vooral over Holacracy, nu is Agile Working de grote redder in nood. Grote organisaties moeten opnieuw wendbaar worden om kleinere concurrenten het hoofd te kunnen bieden. Zo is de Belgische tak van de ING sinds 2018 agile gaan werken. Bedrijven als Spotify en Netflix zijn hierbij de lichtende voorbeelden. Zo zijn squads (teams) en tribus (ploegen) eindverantwoordelijk voor hun producten en definiëren ze zelf hun doelstellingen en hoe zij die gaan behalen. Ook het aantal managementfuncties daalt drastisch. Zo hopen de werknemers zaken sneller te realiseren voor de klant én voor elkaar. “De ‘ING Way of Working’ biedt medewerkers veel autonomie en uitdaging”, aldus de bank. Trendzetters van Agile Working zoals Google en Twitter zijn echter opnieuw managementstructuren aan het implementeren. Blijkbaar is het allemaal toch niet zo vanzelfsprekend in de praktijk. Trends en hypes komen en gaan en uiteraard is de ene organisatie de andere niet.

Productiviteit boven

Hoe dan ook zullen bedrijven altijd streven naar meer productiviteit en resultaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat organisaties interesse hebben in de nieuwste managementtrends. Toch is er op dit ogenblik geen enkele vorm van wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat het ook effectief werkt. Dit wil echter niet zeggen dat het geen zin heeft om bepaalde zaken uit te proberen. Zo heeft het weghalen van managementlagen bij heel wat organisaties een positief effect gehad. Hoe het ook al zal lopen, deze experimenten zullen een invloed hebben op jouw carrièrepad.